maanantai 23. joulukuuta 2019

Ensi vuoden näkymät


Vuosi on päättymässä ja nyt on aika suunnitella ensi vuoden suuntaviivat. Tällä hetkellä on näkyvissä useampia mielenkiintoisia trendejä, joissa mukana olevana on mahdollista saada hyviä tuottoja ensi vuoden aikana. Lisäksi ensi vuonna tuleva osakesäästötili aiheuttaa melkoista salkun uudelleen järjestelyä, kun osa sijoituksista siirtyy uuden tilin sisälle.
 
Ford Mustang Mach-E Lähde: Ford.fi


Autoteollisuudessa hinnat ovat monien yhtiöiden osalta todella alhaiset. Uskoisin, että ensi vuoden aikana arvostustasot palaavat järkevämmälle tasolle ja se tarkoittaisi noin 30-50% arvon nousua muutamien yhtiöiden osalta. Itse nostaisin esille kaksi valmistajaa, jotka ovat Daimler ja Ford. Näiden osalta näen mahdollisuuden parhaimpiin tuottoihin. Ford julkaisi tämän vuoden lopulla ensimmäisen sähköautonsa, joka on nimeltään Ford Mustang Mach-E. Tuollaista voisi jopa harkita itselle :)

Ilmasto on suuri trendi ja käytännössä se tarkoittaa siirtymistä pidemmällä aikavälillä vetytalouteen. Tähän trendiin osallistumiseen on monta vaihtoehtoa. Itse pidän kiinnostavimpana tällä hetkellä vetyyn liittyviä yhtiöitä, joita ovat esim. NEL ja Plug Power. Palaan näihin yhtiöihin vielä tarkemmin ensi vuoden aikana.

Kolmantena on kiinnostava osa-alueena ovat kauppakeskukset ja niiden tämän hetkinen hinnoittelu pörssissä. Olen arvioinut aikaisemmin, että niiden osalta laskukausi tulisi päättymään tähän vuoteen ja vääristynyt hinnoittelu tulisi korjautumaan pääosin lähivuosien aikana. SPG ja SKT ovat kiinnostavia esimerkkejä tässä kategoriassa. Lisäksi olen kirjoittanut useamman artikkelin näihin liittyen tämän vuoden aikana.

Ikuisessa lupauksessa eli terästeollisuudessa on havaittavissa merkkejä paremmasta. Tämä toimiala voi mahdollistaa hyvinkin suuret arvonnousut mutta tämän toimialan osalta käänne on myös kaikkein epävarmin. Näissä kannattaa kuitenkin olla pienellä osuudella mukana.

Seuraavalle vuodelle on vielä yksi teema eli pyrin kasvattamaan etuoikeutettujen osakkeiden osuutta salkussani. Tällä hetkellä niiden osuus on ollut noin 5% paikkeilla ja ensi vuoden loppuun mennessä tavoittelen niiden osalta noin 10-15% osuutta.

lauantai 23. marraskuuta 2019

Tulevaisuus on sähköautojen

Sähköautot lisääntyvät voimakkaasti lähivuosien aikana. Lisäksi on olemassa muita vaihtoehtoisia energiamuotoja, joista kaikkein vahvimmin esille tulee nousemaan vety. Seuraavat luvut pohjautuvat ACEA:n (European Automobile Manufacturers Association) julkaisemiin lukuihin ja niiden pohjalta koostettu ennuste on pyritty laatimaan siten, että siihen on sisällytetty globaalit trendit ja erinäiset kansalliset kehityssuunnat.

Vuosien 2017 ja 2018 -luvut ovat suoraan ACEA:n tilastoista sekä vuoden 2019-luvut ovat ennustetta pelkästään loppuvuoden osalta. Tilastot pohjautuvat siis EU-alueen uusien autojen myyntiin eli esimerkiksi NAFTA-alueen myynti ei sisälly lukuihin. Ennuste on laadittu vuoteen 2040 asti, joten se sisältää myös jonkin verran epävarmuutta ja mahdolliset poliittiset päätökset voivat tehdä liikkeistävoimakkaampia jo aikaisemmin.

Tässä artikkelissa käytettyjen termien selitteet:
BEV = Sähköauto
PHEV = Ladattava hybridiauto (polttomoottori)
HEV = Hybridiauto (polttomoottori)
Petrol = Bensa-auto
Diesel = Dielsel-auto
APV = Kaasuauto (Tämä kategoria sisältää myös muut vaihtoehtoiset energialähteet mutta käytännössä niiden osuus on marginaalinen suhteessa kaasuun.)
FCEV = Polttokennoauto eli vetyauto

Kuva 1. Uusien autojen myynnin kehitys EU-alueella käyttövoiman mukaisesti

Viime vuosien luvuista on jo nähtävissä erittäin voimakas diesel-autojen myynnin lasku. Ennusteesta kuitenkin voi havaita, että lasku tulee hieman loivenemaan tulevina vuosina. Bensa-autojen myynti on suurimmaksi osaksi kasvanut diesel-autojen pudotuksen vuoksi ja näillä näkyminen bensiiniautojen myynti saavuttaa huippunsa 2020 paikkeilla. Tulevina vuosina myös bensa-autojen myyntimäärät tulevat lähtemään laskuun dieselien rinnalla ja osuutta tulevat ottamaan erityisesti hybridit. Erittäin voimakasta myynnin kasvua tulee tapahtumaan myös sähköautojen osalta. Samalla kaasuautojen osuus kasvaa. Italia on esimerkiksi edelläkävijä kaasuautojen suhteen ja siellä on jo nyt merkittävä osuus kaasuautoilla. Sähköautot näyttävät saavuttavan verrattain nopeasti noin 15-20% markkinaosuuden mutta hieman yllättäen se näyttää olevan myös jonkinlainen lakipiste, jolla sähköautojen osuus näyttää vakiintuvan.

Kuva 2. Uusien autojen myynnin jakauma käyttövoiman mukaan vuonna 2020

Kuvassa 2 on esitetty kuvan 1 poikkileikkaus vuoden 2020 osalta. Vuosi 2020 on siis selvästi vielä polttomoottorin aikakautta ja kaikista myydyistä autoista yli puolet on bensa-autoja. Toisena on diesel noin neljänneksen osuudella. Kolmanneksi suurimpana ryhmänä ovat hybridit ja muiden osuus on vielä tässä vaiheessa hyvin matala.

Kuva 3. Uusien autojen myynnin jakauma käyttövoiman mukaan vuonna 2030

Kuvassa 3 on esitetty kuvan 1 poikkileikkaus vuoden 2030 osalta. Vuosi 2030 näyttää olevan vahvasti hybridien vuosi. Hybridit ja ladattavat hybridit kattavat yhdessä puolet uusien autojen myynnistä Euroopassa. Sähköautojen myynti on saavuttanut myös noin 20% osuuden myynnistä. Nämä kolme niin sanottua akkusähköautojen ryhmää kattavat noin 70% kokonaismyyynnistä. Kaasuautojen määrä on myös kasvanut hiljalleen ja kattaa noin 15% myynnistä. Kuvaajassa näkyy nyt myös uusi tulokas eli vetyauto noin 10% markkinaosuudella.
Kuva 4. Uusien autojen myynnin jakauma käyttövoiman mukaan vuonna 2040

Kuvassa 4 on esitetty kuvan 1 poikkileikkaus vuoden 2040 osalta. Kun siirrytään ajassa seuraavat kymmenen vuotta eteenpäin, niin tilanne on muuttunut jälleen. Nyt uusista myydyistä autoista selkeästi yli puolet ovat vetyautoja. Sähköautojen markkinaosuus näyttää vakiintuneen noin 20% tasolle ja kaasuautojen osuus on pysynyt suunnilleen samalla tasolla. Hybridit sen sijaan ovat menettäneet selkeimmin markkinaosuuttaan ja erityisesti ladattavat hybridit.

Seuraavaksi se kiinnostavin kysymys auton ostajan näkökulmasta eli mikä kannattaa ostaa arvonsäilymisen näkökulmasta. Jos ajatellaan lähivuosien valintoja, niin turvallisimmalta valinnalta vaikuttavat hybridit, sähköautot ja kaasuautot. Jokaisen kategorian osalta löytyy kasvavaa kysyntää vielä usean vuoden ajan. Jos katsotaan pidemmälle eli mitä kannattaa ostaa noin vuoden 2030 paikkeilla, niin silloin parhaita valintoja ovat arvon säilymisen näkökannalta vetyautot ja myös sähköautot ja kaasuautot ovat kannattavia valintoja.

Noita englanninkielisiä lyhenteitä katsottaessa moni on varmaan kiinnittänyt huomiota siihen, että vetyauto eli polttokennoauto on englanniksi sähköauto. Käytännössä tuo pitää täysin paikkansa sillä tekniikaltaanhan kyse on pohjimmiltaan samasta sähköautosta. Toisessa on akku ja toisessa polttokenno energian lähteenä. Suorat käännökset ovat siis akkusähköauto ja polttokennosähköauto. Tämän asian voi siis tiivistää yhteenvetoon, että tulevaisuus on sähköautojen.perjantai 8. marraskuuta 2019

Kaikki osakesäästötilistä

Osakesäästötili on viimein tulossa mutta sopiiko se kaikille. Osakesäästötili (OST) tuo siis mukanaan hyviä ja huonoja puolia suhteessa arvo-osuustiliin (AOT). Se tarkoittaa, että sinun tulee itse pystyä päättämään milloin sen käyttö on kannattavaa. Olen koonnut tähän tietopaketin mielestäni merkittävimmistä asioista, jotka liittyvät uuteen osakesäästötiliin.

Aluksi voisi mainita seuraamusverosta, jos erehtyy avaamaan useamman tilin. Tästä voi helposti tulla useiden tuhansien eurojen ikävä yllätys verottajalta. Linkki artikkeliin: Älä tee tätä virhettä.

Seuraavaksi lista asioita, joita tarkastelen osakesäästötilin kannalta:
- Poliittinen riski
- Hankintameno-olettaman käyttö
- Alle 1000 euron myyntien verovapaus
- Tappioiden vähennys verotuksessa
- Ulkomaiset osakkeet
- Sijoitusaika
- Tuoton verotus
- Opiskelijat
- Sijoittajaprofiili: treidari, aktiivinen sijoittaja, holdari, edellisten hybridi


Poliittinen riski on tämän tilin osalta on hyvin suuri, jos vuosien varrella on seurannut politiikkaa ja esimerkiksi aikaisempaa eläkesäästötilin kohtaloa. Käytännössä poliittinen riski tarkoittaa tämän tilin yhteydessä sitä, että jos tulevaisuudessa pääomatuloverotusta kiristetään, niin hyvin todennäköisesti tämän tilin tuomat edut katoavat ja pahimmassa tapauksessa tulet maksamaan enemmän veroja kuin mitä olisit maksanut arvo-osuustilin tuotoista.

Hankintameno-olettama ilahduttaa silloin tällöin arvo-osuustilillä osakkeitaan pitävää henkilöä hieman kevyemmällä verotuksella. Tätä etua ei ole mahdollista käyttää mikäli osakkeet ovat osakesäästötilillä. Yhtenä käytännön esimerkkinä tästä on hyötyä esimerkiksi silloin, jos yli 10 vuotta omistamasi osakkeen arvo on noussut vähintään 150 prosenttia. Poikkeuksen suurella nousulla etu voi olla merkittävä.

Alle 1000 euron myyntien verottomuus on etu, josta osa piensijoittajista voi päästä hyötymään hyvällä suunnittelulla. Toisaalta hyvin harvalla on mahdollisuutta tämän hyödyntämiseen, koska se tarkoittaa, että kaikkien vuoden aikana tapahtuneiden myyntien summa ei saa ylittää tuhatta euroa. Ymmärtääkseni tätä ei pysty hyödyntämään rahojen nostossa osakesäästötililtä.

Tappioiden vähennys verotuksessa ei ole mahdollista samalla tavalla kuin arvo-osuustilin kanssa, koska arvo-osuustilillä päätät itse haluatko tehdä tämänkaltaista verosuunnittelua, jos teet niin päätät myös itse mitä osakkeita myyt tappiolla. Tämä etu ei suinkaan puutu osakesäästötililtä vaan se toimii hieman toisin. Käytännössä saat siis täsmälleen saman hyödyn myös osakesäästötilillä. Tappioiden realisointi siis pienentään suoraan saamaasi tuottoa ja jos käy niin, että päädyt lopettamaan OST:n tappiolla, niin kyseisen tappion pystyy vähentämään verotuksessa.

Ulkomaiset osakkeet, joiden osingoista maksetaan lähdeveroa ovat ongelmaillisia OST:llä, koska veroa ei hyvitetä Suomen verotuksessa. AOT:n osalta maksettu lähdevero otetaan verosopimuksen mukaisesti huomioon Suomen verotuksessa ja tällöin niin sanottua tuplaverotusta ei tapahdu. Tämän vuoksi OST sopii huonosti ulkomaisille osakkeille. 

Sijoitusaika on yksi kriittisistä komponenteisa, joka määrittää pääpiirteissään sen onko OST kannattavampi vaihtoehto kuin AOT. Osakesäästötilin perusperiaate on siis pitkäaikainen sijoittaminen, jolloin tilin sisällä tulleista osingoista ja myyntivoitoista ei makseta välissä veroja ja tätä kautta pystyy hyödyntämään korkoa korolle vaikutusta.

Tuoton verotus osakesäästötilillä tapahtuu siten, että otettaessa rahoja ulos verotus tapahtuu oman pääoman ja tuoton välisessä suhteessa. Tämä on toteutettu hieman ikävästi ja verojen laskeminen touttaa todennäköisesti monelle harmaita hiuksia. Toisaalta taustalla on kuitenkin yksinkertainen kaava, jonka olen avannut jo aikaisemmin toisessa artikkelissa: Osakesäästötilin verotus.

Opiskelijat ovat hyvässä asemassa OST:n suhteen. Opiskelijoille OST on parempi vaihtoehto kuin AOT, koska OST mahdollistaa kaupankäynnin ilman veroseuraamuksia eli näin ollen tilin sisällä voi käydä vapaasti kauppaa ilman, että se vaikuttaisi esimerkiksi opintotukeen.

Sijoittajaprofiili on mielenkiintoinen osa-alue sillä OST ei todellakaan sovi kaikille ja joissakin tapauksessa voi olla vaikeaa tai mahdotonta sanoa ennakolta kumpi on lopulta parempi vaihtoehto. Pääpiirteissään voi sanoa, että jos sijoitat lyhyellä tähtäimellä ja/tai haluat käyttää saamasi osingot elämiseen, niin unohda OST. Treidarin osalta tili vaikuttaa loistavalta mutta käsittääkseni treidarit yleensä pyörittävät suuria summia ja 50 000 euron aloitussumma on liian pieni useimmille, että jaksaisi nähdä vaivaa. Aktiivinen sijoittaja sen sijaan kuuluu todennäköisesti hyötyjiin, koska salkun sisältöä voi pyöritellä ilman veroseuraamuksia ja pääsee hyötymään korkoa korolle vaikutuksesta. Holdarit eivät todennäköisesti tule hyötymään OST:stä, koska heille tarjoutuu eniten mahdollisuuksia hyötyä AOT:n tarjoamasta hankintameno-olettamasta verotuksessa. Hybridit ovat sitten edellisten sijoitusprofiilien yhdistelmiä, joista osa hyötyy tilistä ja osa taas ei hyödy. Tämän suhteen on vaikea sanoa pidemmälle vedettyjä johtopäätöksiä, koska se on niin tapauskohtaista.

Loppuun voisin vielä todeta, että useimmille tämä ei ole joko tai kysymys vaan todennäköisesti sijoitukset kannattaa hajauttaa näille kummallekkin tilille. Omalta osaltani voin todeta, että suurin osa sijoituksistani tulee pysymään AOT:llä mutta tulen avaamaan myös OST:n ja siirtämään sinne ainakin osan kotimaisista sijoituksistani.


perjantai 1. marraskuuta 2019

Osakesäästötilin verotus

Osakesäästötili (OST) on tehty hieman haastavaksi verotuksen osalta, joten ajattelin avata tässä hieman kyseistä laskukaavaa. Veroja osakesäästötililtä maksetaan vasta silloin, kun rahoja nostetaan ulos ja silloinkin pelkästään tuotoista suhteessa omaan pääomaan.

Kuva 1. Osakesäästötililtä tehdystä nostosta maksettava vero

Rakennetaan tässä kuvitteellinen tilanne, joka auttaa hahmottamaan kuinka homma toimii käytännössä. Oletetaan, että alussa tilille on siirretty maksimi määrä rahaa eli 50 000 euroa. Sitten muutaman vuoden kuluttua tilin arvo on noussut 80 000 euroon eli tuottoa on tullut 30 000 euroa. Tässä vaiheessa tililtä nostetaan rahaa 10 000 euroa.

50 000 euroa eli omapääoma (OPO)
80 000 euroa eli OST:n arvo (Arvo)
10 000 euroa eli nostettava summa

Ensimmäisessä vaiheessa meidän täytyy selvittää mikä on tuoton osuus OST:n arvosta:

(Arvo - OPO) / Arvo = (80 000 - 50 000) / 80 000 = 0,375 eli 37,5%

Tuoton osuus on siis 37,5% nostettavasta summasta eli nostettava summa kerrotaan tällä kertoimella:

0,375 * 10 000 = 3 750

Verotettavan tulon osuus on siis 3 750 euroa. Sitten seuraavaksi lasketaan OPO:n osuus nostosta:

10 000 - 3 750 = 6 250

OPO:n osuus nostosta on siis 6 250 euroa. OST:n uusi OPO saadaan erotuksesta:

50 000 - 6 250 = 43 750

OST:n uusi OPO tulevia nostoja varten on siis 43 750 euroa. Seuraavaksi lasketaan maksettava vero (30%):

3 750 * 0,3 = 1 125

Verojen määrä 10 000 euron nostosta on siis 1 125 euroa, josta voidaan laskea käteen jäävä osuus:

10 000 - 1 125 = 8 875


Sitten vielä yhteenveto tilistä ja nostosta:

43 750 euroa on uusi OPO
70 000 euroa on OST:n uusi arvo

Rahaa siis nostettiin 10 000 euroa, josta maksettiin veroja 1 125 euroa eli noin 11% ja verojen jälkeen rahaa jäi käteen 8 875 euroa.


Täysin samaa kaavaa noudattamalla pystytään laskemaan kaikki tulevat nostot. Oleellista on siis tietää kaksi asiaa eli OST:n OPO ja tilin arvo.

perjantai 18. lokakuuta 2019

Osinkoaristokraatti Tanger Factory Outlet Centers

Olen kirjoittanut aikaisemmin ostoskeskuksiin sijoittavista REIT-yhtiöistä ja tämä on kyseisen trilogian viimeinen osa, jossa esittelen Tanger Factory Outlet Centers (SKT) yhtiön. Tanger eroaa hieman perinteisistä oskoskeskuskuksiin sijoittavista yhtiöistä, koska se on keskittynyt outlet-tyyppisiin ostoskeskuksiin.

Kuva 1. Tanger Outlets (lähde: tangeroutlets.com)

Aikaisemmissa trilogian osissa olen tarkastellut lähemmin muun muassa Simon Property Groupia ja Washington Prime Groupia. Tanger on monella tapaa kiinnostava yhtiö ja poikkeaa jonkin verran muista verrokeistaan mutta lopulta asiakkaat ovat melkolailla samoja ja siten myös ongelmat. Verkkokaupan lisääntyminen ja viimeaikaisista asiakkaiden konkursseista Tanger on saanut myös osansa. Pahiten ovat kärsineet yhtiöt, joiden ankkurivuokralaisina on ollut tavarataloja mutta mainittakoon sen verran, että Tangerilla ei ole vuoralaisina yhtään tavarataloa. Viimeisin konkurssi on koetellut 21 Forever -vaateketjua, joka sulkee tilanteen seurauksena osan myymälöistään. 21 Forever tuo hieman reilun prosentin Tangerin tuloista. 21 Foreverin vaikutus Tangeriin on siis hyvin pieni, koska sulkeminen koskee vain vajaata puolta liikkeistä.

Kuva 2. Liikkeiden jakauma maantieteellisesti (lähde: tangeroutlets.com)

Tanger on listautunut toukokuussa vuonna 1993 ja on siitä asti maksanut osinkoa joka kvartaali ja lisäksi korottanut osinkoa joka vuosi. Tanger on saavuttanut siis hiljattain erittäin arvostetun meriitin Yhdysvalloissa ja tarkoitan osinkoaristokraatin statusta, joka tarkoittaa, että yhtiö on maksanut kasvavaa osinkoa yhtäjaksoisesti vähintään 25 vuotta.

Kuva 3. Keskeisimpiä mittareita (lähde: tangeroutlets.com)
Maantieteellisesti Tangerin outletit ovat keskittyneet Yhdysvaltojen itärannikolle ja monet sijaitsevat niin sanotuissa turistikohteissa (kuva 1). Keskeisimmät operatiivisen toiminnan mittarit näyttävät myös hyviltä lukuun ottamatta NOI-arvoa, joka on -0,3% eli se tarkoittaa vastaavista kiinteistöistä saadun vuokratuoton kehitystä (kuva 2).

Tämän hetkiseen osakekurssiin suhteutettuna osinko on lähes 10 prosentti, joka on historiallisesti erittäin korkea, koska historiallisesti taso on ollut normaalisti noin 4 prosentin paikkeilla. Tämän lisäksi kannattaa huomioida, että yhtiö maksaa tuloksestaan ulos vain 60 prosenttia, joka on matalin luku kyseisellä sektorilla. Itse olen seurannut muun muassa Tangerin tilannetta kauan ja tullut viimein siihen tulokseen, että pahin alkaa olemaan takana ja hankkinut ensimmäiset SKT:n osakkeeni. Mielestäni kyse tämän osakkeen kohdalla ei ole siitä normalisoituuko kurssi vaan siitä koska kurssi normalisoituu.

lauantai 12. lokakuuta 2019

Pieni-suuri osakevälittäjävertailu

Osakevälityksen palkkiot ovat olleet viime aikoina esillä muun muassa tulevan osakesäästötilin suhteen. Mandatum on tullut mukaan kilpailuun tarjoamalla Saxo pankin alustaa ja houkuttelevaa hinnoittelua sijoittajille. Viimeisimpänä huomiota herättäneenä toimijana Danske Bank kertoi tarjouksestaan Suomen Osakesäästäjien jäsenille.

Mandatumin ja Dansken uudet hinnat ovat erittäin houkuttelevia kalliiden Suomalaisten välittäjien keskuudessa. Interactive Brokers, Lynx ja Derigo tarjoavat erittäin huokuttelevat hinnat myös suomalaisille sijoittajille. Yhdysvalloissa Charles Schwab pankki on tehnyt vuoden puhutuimman uudistuksen välitysmaksuihinsa. Pankki päätti laskea asiakkaidensa välityspalkkiot nollaan eli heidän asiakkaidensa ei siis tarvitse maksaa enää mitään kaupankäynnistään.

Otin tähän vertailuun mukaan vain osakevälittäjät, jotka ovat jo päättäneet tarjota osakesäästötiliä heti vuoden alusta alkaen asiakkailleen eli Nordnet, Nordea, Danske ja Mandatum. Haastavan vertailusta tekevät pirstaleiset hinnastot, joiden vertailu voi olla välillä hankalaa. Tarkastelen tässä vertailussa ensisijaisesti hintoja asiakkaiden osalta, joiden sijoitussalkun koko on 50 000 euron ja 200 000 euron välillä eli niin sanottua väliinputoajien ryhmään, josta useimmat pankit eivät ole kiinnostuneita. Oikeastaan nämä hinnat pätevät myös useimpiin pienempiin salkkuihin Mandatumin hintaa lukuunottamatta.

Välittäjien hintavertailu
Kun listasin hinnat tuohon taulukkoon, niin yllätyin jonkin verran tuloksesta. Oikeastaan tuossa on yllättävän selvä jakauma pankkien välillä. Nordnet ja Nordea olivat kalleimmat jokaisessa pörssissä ja Danske ja Mandatum halvimmat. Mainittakoon vielä, että Nordnet tarjoaa pienen edun suhteessa muihin, koska Nordnetillä valuuttan vaihdon voi tehdä itse ja silloin kulut ovat vähän pienemmät. Suomen osalta nuo hintaerot eivät ole suuria mutta ulkomaisten pörssien osalta hintaerot ovat suurimmillaan jopa 7,5 kertaiset (Kanada). Kun Nordnet tuli aikoinaan Suomen markkinoille, niin se oli halvin vaihtoehto mutta nykyisin tilanne on muuttunut lähes täysin. Mainitaan vielä, että Nordnet tarjoaa edelleen myös kilpailukykyistä hinnoittelua mutta vain heille, joiden osakesalkun arvo on yli 200 000 euroa. 

Näyttää siltä, että nykyisin suurimmalle osalle piensijoittajista parhaat hinnat tarjoavat Mandatum ja Danske heidän uudella hinnoittelullaan, joka on tarjolla Osakesäästäjien jäsenille. Jos yksittäisten osakekauppojen arvot ovat suuria eli yli 5000 euroa, niin Mandatum on parempi vaihtoehto. Jos kauppojen keskimääräinen koko jää alle 5000 euron, niin Danske tarjoaa silloin parhaat hinnat.

Nykyisin kaikilla välittäjillä osakkeiden säilyttäminen taitaa olla ilmaista ainakin, jos käy kauppaa vähintään kerran kvartaalissa. Nordnet tarjoaa luottoa asiakkailleen, joka on merkittävä plussa. Mandatumin heikkous on vastaavasti luoton puuttuminen ainakin toistaiseksi. Danske on sen sijaan ilmoittanut, että he tulevat tarjoamaan luottoa jatkossa asiakkailleen. Toistaiseksi Dansken sivuilla lukee, että he ilmoittavat tulevan hinnoittelun tämän kuukauden aikana. 

Dansken sivuilta:
"Suomen Osakesäästäjien jäsenenä saat laajan kattauksen laina-etuja käyttöösi. Edut koskevat asunto- ja sijoituslainoja, lyhennysvapaita sekä salkkulimiittiä. Tarkemmat tiedot eduista julkaistaan lokakuun 2019 aikana.

Itse olen erittäin kiinnostunut kuulemaan mitä ehdot ja hinnat tulevat olemaan sijoituslainojen ja salkkulimiitin osalta. Dansken uusi malli voisi tarjota itselleni mahdollisuuden keskittää ja yksinkertaistaa salkunhoitamista. Tällä hetkellä minulla on käytössä useampi arvo-osuustili edellä mainittujen hinnoitteluongelmien vuoksi. torstai 10. lokakuuta 2019

Älä tee tätä virhettä osakesäästötilin kanssa!

Aloitetaan varoituksella, koska yllätyin itse melkoisesti luettuani asiasta pari viikkoa sitten. Osakesäästötilejä saa avata vain yhden, joka on varmaan selvää ainakin niille, jotka ovat seuranneet tilistä käytyä keskustelua. Yllätyksenä voi silti tulla mahdollinen lisävero, jos tili tulee vahingossa avattua, koska on mahdollista avata useampia tilejä vaikka se ei ole sallittua.

Mikäli niin sattuu käymään, että avaat vahingossa tai epähuomiossa toisen tilin, niin siitä voi tulla valtavat veromätkyt, joten kannattaa olla tarkkana. Jos tilejä on useampi, niin jokaisesta joutuu maksamaan veroa 10 euroa per päivä. Otetaan kuvitteellinen tapaus, että olet avannut tilin vaikka ennakkoon pankissa X ja vuoden alussa huomaat pankin Y tarjouksen, joka on sinulle paljon parempi. Avaat tällöin tilin kyseiseen pankkiin ja päätät jättää käyttämättä sen toisen.

Sitten vuosi menee mukavasti sijoitellessa ja saat veroehdotuksen vuoden 2021 alkupuolella. Tässä vaiheessa havahdut outoihin lukemiin veroehdotuksessa ja alat tutkimaan sitä tarkemmin. Lopulta tajuat, että sinulle on tullut maksettavaksi noin 7000 euron verot siksi, koska avasit epähuomiossa sen toisen tilin, jota et koskaan edes käyttänyt. Tuon rangaistusveron kaava on melko julma. Vuodessa on siis 365 päivää, joka kerrotaan 10 eurolla. Siitä tulee 3650 euroa ja koska tilejä oli kaksi kappaletta, niin summa kerrotaan kahdella eli yhteensä se on noin 7000 euroa. Havaitsit siis asian vuoden 2021 alkupuolella eli seuraavan vuoden verotukseen tulee vielä lisää tätä rangaistusveroa lähes 2000 euroa ja tämä siinäkin tapauksessa, että reagoit välittömästi sulkemalla tilin, kun tajuat asian. Osakesäästötili voi siis tulla hyvinkin kalliiksi, joten varo tekemästä tätä virhettä.

Mainittakoon vielä, että pankin vaihtaminen kyllä onnistuu osakesäästötilin osalta mutta silloin tili tulee siirtää toiseen pankkiin tai lopettaa ensin vanha osakesäästötili ja vasta sen jälkeen avata uusi osakesäästötili.

keskiviikko 9. lokakuuta 2019

Vetytalous on lähdössä voimakkaaseen kasvuun


Toyota esitteli ensimmäisen massatuotantoauton vuonna 2014. Sen nimi on Mirai ja omakseen sellaisen saa noin 60 000 eurolla. Tällä hetkellä maailmassa on ainoastaan noin 10 000 vetyautoa ja vetytankkausasemia on vain muutamia satoja. Toinen kansainvälinen ministeritason kokous (Hydrogen Energy Ministerial Meeting) pidettiin Tokiossa syyskuussa 2019. Kokouksessa oli myös runsaasti osallistujia Euroopasta, Yhdysvalloista ja Lähi-Idästä. Japanin teollisuusministeri toimi kokouksen puheenjohtajana ja kokouksessa pohdittiin keinoja edistää vetytaloutta.

Kokouksessa asetettiin kunnianhimoiset tavoitteet ja osana niitä pyritään siihen, että kymmenen vuoden kuluttua maailmassa olisi 10 miljoonaa vetykäyttöistä ajoneuvoa ja vetytankkausasemia 10 tuhatta. Ajonouvojen määrä sisältäen autojen lisäksi myös junat ja lentokoneet. Mainittakoon vielä, että tällä hetkellä autoja oli tosiaan 10 000 ja tämän lisäksi muun muassa Yhdysvalloissa on parhaillaan käytössä 25 000 vetykäyttöistä trukkia. 
 
Toyota Mirai (Lähde: Toyota.com)
Polttomoottorit ovat jäämässä historiaan. Vajaa pari vuotta sitten Volvo ilmoitti lopettavansa dieselien kehityksen ja Mercedes-Benz ilmoitti hiljattain, että se lopettaa polttomoottorien kehittämisen kokonaan. Toyotan hintoihin pohjautuen hybridiversio Camrystä on vielä lähes puolet halvempi kuin Mirai noin 60 000 euron hintalapulla mutta alalla uskotaan vahvasti, että hinnat tulevat laskemaan huomattavasti valmistusmäärien kasvaessa ja tekniikan kehittyessä.

Vedyn ympärillä puuhaa tällä hetkellä useita firmoja Toyotan lisäksi. Tulen esittelemään niistä muutamia kiinnostavimpia täällä lähiaikoina. Jos Toyota kiinnostaa, niin osakkeita on helpoin ostaa NYSEn kautta. Tikkeri on TM ja kurssi tällä hetkellä noin 130 dollaria. Osinkotuotto on kohtuullinen 3 prosenttia ja se maksetaan kahdessa erässä ensimmäinen keväällä ja toinen syksyllä.

torstai 3. lokakuuta 2019

Washington Prime Group ja 25% osinkotuotto

Kauppakeskuksiin sijoittavat yhtiöt ovat olleet enemmän tai vähemmän laskussa jo useamman vuoden niin Yhdydvalloissa kuin Euroopassakin. Tämän kesän aikana olen havainnut ensimmäiset merkit siitä, että suunta näyttäisi viimein olevan muuttumassa.

Tämä teksti on trilogian toinen osa jossa tarkastelen tiettyjä Yhdysvaltalaisia REIT-yhtiöitä. Aikaisemmin kirjoitin johdantona tälle trilogialle kauppakeskusten tuhosta artikkelissa Kuolevatko kauppakeskukset ja ensimmäisessä osassa tarkastelin lähemmin tilanteen synnyttämiä uusia mahdollisuuksia tekstissä Simon Property Group turvallisin sijoitus ostoskeskuksiin. Tässä toisessa osassa tarkastelen hieman spekulatiivista mahdollisuutta, joka sisältää enemmän riskiä kuin Simon mutta vastaavasti voi tarjota huomattavasti suurempi tuottoja parin vuoden sisällä.

Washington Property Group (WPG) irtaantui Simon Property Groupista omaksi yhtiökseen vuonna 2014. Aluksi yhtiön nimi oli aluksi WP Glimcher mutta nykyinen nimi otettiin käyttöön vuonna 2016. Matkan varrelle on mahtunut kauppakeskusten ostoja ja myyntejä. Kaikki yhtiön ostoskeskukset eivät ole niin sanottua parasta luokkaa mutta omistuuksiin kuuluu silti monia todella hyviä kiinteistöjä. Lähes puolet yhtiön omistuksista ovat ns. open air -tyyppisiä ostoskeskuksia, joita pidetään perinteisiä ostoskeskuksia parempana. Yhtiöllä on tällä hetkellä käsittääkseni vain kaksi ostoskeskusta, jotka ovat hävitettävien listalla ja hyvin todennäköisesti WPG tulee hankkiutumaan niistä eroon viimeistään ensi vuoden aikana. Kaikkiaan yhtiö omistaa noin 100 ostoskeskusta.

Scottsdale Quarter, Arizona (Lähde: washingtonprime.com)

WPG:llä on menossa useampia uudelleen kehitysprojekteja, joissa esim. nykyisten ostoskeskusten tiloja muutetaan yleensä pienimällä suuria tiloja pienemmiksi, koska sen tyyppisille tiloille on enemmän kysyntää ja lisäksi niistä saa myös parempaa tuottoa. Muutamien vuokralaisten korvaamiset uusilla ja kehitysprojektit sekä muutamista kiinteistöistä eroon hankkiutuminen ovat pienentäneet yhtiön tuloja. Tämän seuraksena yhtiön maksama osingon taso on vaarassa. Voidaan pitää hyvin todennäköisenä, että ensi vuoden aikana yhtiö tulee leikkaamaan osinkoaa. Enimmillään osinko saatetaan puolittaa, jonka jälkeen osinko olisi jo hyvin turvattu. Yhtiö on REIT muotoinen ja se tarkoittaa tässä tilantessa sitä, että yhtiö joutuu maksamaan tietyn osuuden tuloistaan osinkoina. WPG:n kohdalla se tarkoittaa sitä, että se ei voi tehdä osingon leikkausta tämän vuoden aikana vaan vasta ensi vuonna niin halutessaan ja tässä tilanteessa se on todennäköisesti hyvä vaihtoehto. Mahdollinen tilanne on itse asiassa myös se, että osinko ei leikata ollenkaan, koska moni kehityshanke saadaan valmiiksi tämän vuoden loppu puolella ja sen jälkeen niistä alkaa tulemaan lisätuloja.

Käytännössä tuo osingon leikkaus on jo hinnoiteltu kurssiin. Se tarkoittaa sitä, että hyvin todennäköisesti nykyinen noin 25% osinko tulee (enintään) puolittumaan mutta senkin jälkeen osinko on vielä yli 10%. Tämän lisäksi osakkeen NAV arvo, on reilun 10 dollarin paikkeilla, jopa kaikkein negatiivisimpienkin laskelmien pohjalta. Tyypillisesti REIT-yhtiöiden osakekurssit ovat hieman alle tai yli NAV arvon. Tämä tarkoittaa käytännössä siis sitä, että tällä hetkellä yritystä voi ostaa noin 50% alennuksella. Tuo arvostus ero tulee purkautumaan jollain ajan jaksolla. 

Jos kauppakeskukset eivät kuolekaan täysin kuten pahimmissa peloissa tuntuu olevan, niin tämä on hyvin mielenkiintoinen osake. Mainittakoon vielä, että yrityksellä on velkaa kolmanneksi vähiten SPG ja SKT:n jälkeen kyseisellä sektorilla. Lisäksi noin70 kiinteistöä ovat panttaamattomia eli tarvittaessa niiden avulla saa rahoitusta.


lauantai 28. syyskuuta 2019

Irti heikoista osuuskaupoista

Aikaisemmin S-Ryhmän osuuskaupat ovat tarjonneet hyvää tuottoa osuuspääoman korkona mutta vuosi vuodelta tilanne on heikentynyt. Yhä useampi kauppa on jättänyt koron kokonaan maksamatta tai pienentänyt sitä. Kirjoitin aikaisemmin artikkelin Turvallinen ja hyvä tuotto. Se pitää edelleen paikkansa mutta hyvien kauppojen määrä on pienentynyt viime vuosien aikana.

Osuuspääoman korot viime vuosina

Yllä oleva taulukko ei ole täydellinen mutta hyvin todennäköisesti siitä löyty suurin osa osuuskaupoista, jotka maksavat vielä osuuspääoman korkoa. Etelä-Pohjanmaan ja Osuuskauppa KPO ovat olleet kauan osuuskauppojen parhaimmistoa maksamalla 20 prosentin korkoa sijoitetulle pääomalle. (Tietääkseni nykyisin kaikkien osuuskauppojen osuuksien arvot ovat 100 euroa. Tällöin 20 euroa vastaa 20 prosenttia.) Ainakin viisi osuuskauppaa on siis maksanut korkoa osuuspääomalle tämän vuoden aikana ja se on kaukana parhaista vuosista.

Hyvään tuottoon yltävät enää kolme kauppaa eli Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Osuuskauppa KPO ja Turun Osuuskauppa. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa ja Keskimaan Osuuskauppa yltävät tyydyttävään tuottoon ja loput ovat roskaluokkaan. En osaa sanoa varmasti onko kauppojen taloudellinen tilanne heikentynyt voimakkaasti vai onko omistaja-asiakkaiden arvostunut laskenut. Olipa kyse kummasta tahansa, niin kummatkin antavat voimakkaan negatiivisen signaalin. Toisin sanoen heikoista sijoituksista kannattaa hankkiutua eroon mahdollisimman pian. Sijoitus osuuskauppaan, joka ei maksa osuuspääoman korkoa on huonompi kuin rahojen makuuttaminen tilillä johtuen huonosta likviditeetistä.

Tulee kuitenkin muistaa, että osuuskaupat ovat itsenäisiä toimijoita ja se, että osa on vajonnut roskaluokkaa ei tarkoita, että kaikki olisivat sitä. Kannattaa siis edelleen pitää kiinni niistä hyvistä maksajista.


maanantai 23. syyskuuta 2019

Iron Mountain - monopolin omistajaksi

Tänään esittelen hyvin erilaisen yhtiön, joka on yritysmuodoltaan REIT. En ole aikaisemmin törmännyt samankaltaiseen yritykseen ja itse asiassa en edes tiedä onko Iron Mountainilla (IRM) suoria kilpailijoita. IRMin päätoimialaa on tietojen säilytys ja turvaaminen. Sen asiakkaisiin kuuluvat muun muassa noin 950 yhtiötä Fortune 1000 yhtiöistä eli noin 95 prosenttia. Fortune 1000 yrityksiä ovat liikevaihdoltaan 1000 suurinta Yhdysvaltalaista yhtiötä liikevaihdolla mitattuna.

Datakeskus, Phoenix (lähde: Ironmountain.com)
Yhtiön pääasiallista toimialaa on dokumenttien säilytys oikeastaan kaikissa mahdollisissa muodoissa. Hyvin suuriosa säilytettävästä materiaalista on paperisessa muodossa. Varmaan monella tulee mieleen, että sehän on kuoleva ala näin digitalisaation aikana. Säilytettävien dokumenttien määrä ei ole kuitenkaan lähtenyt selvään laskuun vaan on pysynyt hyvin vakaana. Tätä selittää osin se, että lain mukaan yritysten täytyy säilyttää tiettyjä dokumentteja jopa kymmeniä vuosia.

Yhtiö panostaa hyvin voimakkaasti tällä hetkellä datakeskuksiin ja jatkossa siltä rintamalta tulee paljon kasvua. Muita datakeskusten omistajia ovat esimerkiksi Digital Realty Trust (DLR) ja CyrusOne (CONE). Niiden arvostustasot ovat erittäin korkeat verrattuna IRMiin. Näin ollen IRM tarjoaa myös kiintoisan mahdolisuuden sijoittaa datakeskuksiin vaikka toistaiseksi niiden osuus on vasta noin 6 prosenttia liikevaihdosta, niin jatkossa tuo osuus tulee kasvamaan merkittävästi. Mainittakoon vielä, että kymmenestä suurimmasta pilvipalvelujen tarjoajasta puolet ovat Iron Mountainin asiakkaita.

Toimintaympäristö (lähde: Ironmountain.com)
Yllä olevasta kuvasta käy ilmi missä maissa Iron Mountainilla on toimintaa ja mittakaavaa yhtiön koosta. Yritys tarjoa siis hyvin kattavan kansainvälisen hajautuksen. Kansainvälisyys voi tuoda valuuttakurssien muodossa pienoista heittely yhtiön tulokseen, jos tätä verrataan useimpiin REIT-yhtiöihin joiden painopiste on hyvin vahvasti tai pelkästään Yhdysvallat. Toisaalta dollarin ja euron välinen suhde tuo riskiä kaikkiin sijoituksiin Yhdysvalloissa näin Eurooppalaisesta näkökannasta.

Tällä hetkellä IRM tarjoaa noin 7,5% osinkotuoton, joka on hyvin huokutteleva. Löysin Iron Mountainin Youtube-sivuilta mielenkiintoisen videon, jossa on tiivistetty yrityksen historia ja lopussa myös visio vuodelta 2050. Video on tässä alla, kannattaa katsoa :)torstai 19. syyskuuta 2019

Simon Property Group turvallisin sijoitus ostoskeskuksiin

Tutkiessaan Yhdysvaltalaisia kiinteistösijoitusyhtiöitä moni on hyvin todennäköisesti törmännyt jossain vaiheessa Simon Property Group:iin (SPG). Simon on yksi suurimmista ja parhaina pidetyistä ostoskeskuskuksiin sijoittavista yhtiöistä ja kuten arvata saattaa yhtiömuodoltaan REIT.

Lenox Square, Atlanta (lähde: Simon.com)

REIT on yhtiömuoto jota kohdellaan kevyemmin verojen suhteen ja tämän vuoksi yhtiön täytyy maksaa tietty osuus tuloksestaan osinkoina. Muistaakseni se oli vähintään 80 prosenttia. Nämä yhtiöt ovat siis osinkosijoittajan silmin erittäin mielenkiintoisia.

Kymmenestä arvokkaimmasta ostoskeskuksesta Yhdysvalloissa Simon omistaa puolet eli viisi kappaletta. Lisäksi SPG:n omistukset kuuluvat niin sanotusti kaikkein parhaimpiin kiinteistöihin myynnillä mitattuna.

Mediassa maalailtu ostoskeskusten tuho on vaikuttanut myös SPG:n kurssiin ja osakkeen arvo on laskenut 2016 vuoden huipuistaan noin neljänneksen. Tähän REITiin yleinen kiinteistösijoitusyhtiöihin kohdistunut kurssilasku on vaikuttanut selvästi vähemmän kuin moneen muuhun saman toimialan yhtiöön. Nykyisellä kurssilla (150 dollaria) tämä yhtiö tarjoaa siis yli 5 prosentin osinkotuoton. Historiallisesti tarkasteltuna osinkoprosentti on ollut tyypillisesti noin 2,5 prosentin tasolla. Käytännössä tämä yhtiö olisi nyt tarjolla ns. puoleen hintaan suhteessa historialliseen osinkotuottoon normiaikana.

Yhtiö on myös hiljattain järjestellyt velkoja useamman miljardin edestä. Näissä uusissa pitkäaikaisissa lainoissa korot ovat hyvin alhaiset eli noin 2-3prosentin paikkeilla ja pisin lainoista on vuoteen 2049 asti. Moniin kilpailijoihin verrattuna velkaa on vähemmän. Lisäksi kassavirta ja osinko ovat kasvussa eli kaikin puolin tämä näyttää melkeimpä liian hyvältä. Itse olen kuitenkin vielä hieman odottavalla kannalla pitkälti siksi, että olen tehnyt jo muutamia sijoituksia kyseiselle sektorille ja ennen lisäsijoituksia pitää malttaa odottaa hetkinen.sunnuntai 15. syyskuuta 2019

Drone-iskut ja öljyn hinta

Tänään aamuyöllä Jemen teki droneiskun maailman suurimmalle öljynjalostamolle ja Saudi-Arabian toiseksi suurimmalle öljykentälle. Pienen kuuloisen iskun vaikutukset näyttävät olevan merkittävät, koska tuhojen korjaaminen tulee kestämään kuukausien ajan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Saudi-Arabia pystyy toimittamaan vain noin puolet normaalista barrelimäärästään. Koko maailman mittakaavassa se tarkoittaa noin 5% leikkausta tuotantoon.

Käytännössä tämä tulee näkymään nousevana öljyn hintana. Ainoa avoin kysymys on vain kuinka paljon ja missä ajassa. Miten tämä sitten liittyy sijoittamiseen? Tämä tilanne tulee hyvin todennäköisesti nostamaan öljyn hintaa eli spekulointi öljyn hinnalla voi tarjota hyvän mahdollisuuden lisätuottoihin. Itse en yleensä tämän tyylistä toimintaa harrasta mutta pitää seurata tilannetta ja jos houkuttelevia mahdollisuuksia tulee tarjolle, niin saatan kokeilla sijoittamista öljyn hinnan nousuun jonkin long-sertifikaatin kautta.

Se paljonko mahdollinen nousu on - ei ole niin suoraviivaista kuin saattaisi vaikuttaa. IEA:lla on varmuusvarastojärjestelmä ja sitä saatetaan käyttää hinnan nousun estämiseen/hidastamiseen. Lisäksi Jemen on ilmoittanut, että vastaavat iskut tulevat jatkumaan. Toisella yhtä tuhoisalla iskulla saattaisi näin olla erittäin suuri kaikutus öljyn hintaan.

Muutama linkki asiaan liittyen:
Isku Saudi-Arabian sydämeen (Yle)
Isku öljykentille vähensi Saudi-Arabian tuotannon puoleen (Yle)

torstai 12. syyskuuta 2019

Kuolevatko kauppakeskukset?

Jos on sattunut seuraamaan yhdysvaltalaisia kiinteistösijoitusyhtiöitä, jotka omistavat kauppakeskuksia, niin mieleen on varmaan noussut kysymys - tuleeko tämä toimiala kuolemaan kokonaan?
Friendly Center, Greensboro (Lähde: cblproperties.com)

Olen seurannut ja tutkinut tarkemmin muutamien REIT-yhtiöiden tilannetta ja tullut siihen tulokseen, että toimialan yhtiöiden omistamissa kiinteistöissä on suuria eroja. Lähes jokaisen osakekurssi on tullut alas paljon tai erittäin paljon. Asian taustalta löytyy kyllä factaakin eli yhdysvalloissa on huomattavasti enemmän ostoskeskuksia suhteessa moneen muuhun maahan ja lisäksi tämän vuoden aikana moni kauppakeskuksissa vuokralla oleva kauppaketju on hakeutunut konkurssiin. Tämä koskee erityisesti muutamia tavarataloketjuja, joiden suhteellinen osuus kauppakeskusten pinta-alasta on merkittävä ja nämä ovat myös olleet niin sanottuja ankkurivuokralaisia.

Kaiken voi oikeastaan tiivistää tähän lyhyeen yhteenvetoon. Verkkokaupan kasvu on asettanut haasteita kauppakeskuksille ja nyt kaikki pyrkivät kehittämään nykyisiä yksipuolisia ostoskeskuksiaan enemmän ns. viihdekeskusten suuntaan ja haalimaan uuden tyyppisiä vuokralaisia vanhojen tilalle.

Esittelen seuraavaksi lyhyesti neljä hieman erilaista yhtiötä, jotka ovat Simon Property Group (SPG), CBL & Associates Properties (CBL), Tanger Factory Outlet Centers (SKT) ja Washington Prime Group (WPG). Näistä todennäköisesti turvallisin sijoitus on SPG mutta pienellä riskillä suuremmat tuotot irtoavat todennäköisesti muista. Mainittakoon vielä, että CBL:n kanssa riskit näyttäisivät olevan sitä luokkaa, että itse en siihen tohdi koskea ainakaan tässä vaiheessa. CBL:n kanssa suurin ongelma on se, että merkittävä osa sen kiinteistöistä on pantattuina ja jos tilanne muuttuu huonommaksi, niin riskit todella voivat realisoitua. Sen sijaan muista kerron myöhemmin lisää.


perjantai 16. elokuuta 2019

Atol-tilannepäivitys ja osakeanti

Osallistuin aikaisemmin Atolin osakeantiin ja sen jälkeen on tapahtunut kaikenlaista. Nyt on uusi anti meneillään, jolla haetaan lisärahoitusta eli aivan ilman ongelmia kaikki ei ole mennyt. Muistaakseni viime syksynä Atolin silloinen testilentokone joutui tekemään pakkolaskun, koska kuomun kiinnitys oli auennut lennon aikana tai ei ollut kunnolla kiinni liikkeelle lähdettäessä. Kyseinen ongelmakohta on korjattu ja uudessa rakenteessa vastaava tilanne ei voi enää toistua. Aikataulullisesti asiassa oli ikävää se, että täytyi odottaa uudenkoneen valmistumista ennen kuin tarvittavia sertifiointilentoja voitiin jatkaa. Nyt viimeiset sertifiointiin tarvittavat lennot ovat aivan loppusuoralla ja viimeisimmän tiedon mukaan sertifiointi saataisiin lopulta valmiiksi syys-lokakuun paikkeilla.

Antiin on vielä mahdollista osallistua tämän kuun loppuun asti. Sijoittaja.fi-sivuilla on erittäin hyvä tietopaketti asiasta ja sieltä löytyy myös linki Fundun-sivuille, jonka kautta osallistuminen antiin tapahtuu. Itse merkkasin jo aikaisemmin kyseisessä annissa hieman lisää osakkeita.

Atol Aurora vs. ICON AS - Lähde: Sijoittaja.fi

Atol Auroralla on oikeastaan vain yksi ns. suorakilpailija, joka on ICON AS. Kyseinen kone on tullut myyntiin noin pari vuotta sitten ja sen kysyntä on ymmärtääkseni ollut erittäin suurta. Jos verrataan koneiden ominaisuuksia, niin lähes joka mittarilla Aurora on parempi tai selkeästi parempi. Käsittääkseni ICONissa on etuna vain hieman tilavampi ohjaamo ja ehkä tyylikkäämmän näköinen ohjaamo sisältä katsoen.

Tarkemmat tiedot on esitelty erittäin tarkasti jo aikaisemmin sijoittaja.fi-sivuilla, joten en käy niitä enää tässä läpi. Laitan tähän alle linkit kyseisiin artikkeleihin ja myös linkin tuolle anti-sivulle, jota en ainakaan itse onnistunut löytämään suoraan Fundun sivuilta.

Analyysissa Atol Avion osakeanti

Haastattelussa Atol Avionin johto - Miksi lentokonevalmistajaan kannattaa sijoittaa?

Fundu - Osakeantitorstai 15. elokuuta 2019

Sijoitusasunto vai REITit?

Olen etsiskellyt ja tehnyt valtavasti laskelmia mahdolliseen sijoitusasuntoon liittyen mutta en ole onnistunut löytämään kohdetta, joka olisi ollut riittävän hyvä eli sijainnin ja hinnan suhteen. Päätin tämän vuoden alussa hylätä tämän sijoitusasuntoidean, jota olin ehtinyt jo muutamia vuosia työstää.

Toisena mahdollisena vaihtoehtoa olen aina välillä miettinyt vaihtoehtona REIT-sijoitusten merkittävää kasvatusta, joka tavallaan korvaisi tuon sijoitusasunnon. Salkussani on ollut satunnaisesti myös muutamia REIT-osakkeita aikaisemmin mutta niiden suhteellinen osuus on ollut hyvin pieni. Nyt tarkoituksenani on tehdä selkeä muutos ja kasvattaa REITien osuutta noin 20-25 prosenttiin salkun arvosta vuoden 2020 loppuun mennessä.

Olen tehnyt tämän vuoden aikana jo muutamia hankintoja ja perehtynyt syvällisemmin aiheesseen lukemalla jo satoja sivuja eri lähteistä. Palaan tähän asiaan myöhemmin tänä vuonna vielä tarkemmin.


Suosittuja tekstejä