maanantai 17. lokakuuta 2011

Osakesalkkuni rakenne

Osakesalkkuni on tällä hetkellä murrosvaiheessa. Olen muuttanut sijoitusstrategiaani noin puoli vuotta sitten ja pyrin muokkaamaan salkkuni uuteen strategiaan sopivaksi. Tämä siirtymävaihe tulee kestämään ensi vuoden puolelle. Uudessa strategiassani on keskeistä yhtiöiden laatu ja määrä.

Osakesalkkuni alkoi hajautua liikaa, koska olin ostellut pieniä eriä useista yhtiöistä. Havaitsin, että yhtiöiden seuraaminen vaikeutuu merkittävästi sijoitussalkun laajentuessa. Nyt pyrin keskittymään suuriin ja hyviin yhtiöihin, jotka ovat mielestäni ostohetkellä aliarvostettuja. Tavoitteenani on pitää rahat noin 15:sta yhtiössä, jolloin jokaista sijoituskohdetta pystyy seuraamaan aktiivisesti. Viime aikoina olen pyrkinyt myymään noita pieniä osuuksia pois salkustani ja kasvattamaan tiettyjen firmojen osuuksia salkussani entisestään.

Tietyllä tapaa strategiaani voi pitää arvosijoittamisena eli ostan aliarvostettuja yhtiöitä halvalla. En tule kuitenkaan pitämään noista yhtiöistä kiinni liian kauaa, vaan tavoitteenani on pyrkiä luopumaan niistä noin 1-5 vuoden kuluessa, mitä aikaisemmin, niin sen parempi.  Strategiani voisi ehkäpä määritellä aktiiviseksi arvosijoittamiseksi.

Salkussani on myös kohtuullinen maantieteellinen hajautus tosin voimakkaasti Eurooppaan painottunut. Tällä hetkellä salkkuni on jakautunut näin: Suomen osuus on noin 30 prosenttia, Ruotsin osuus on myös noin 30 prosenttia, Saksa on 15 prosenttia, USA on 10 prosenttia ja muut maat noin 15 prosenttia. Tänä vuonna keskeisin muutos on ollut Ruotsin osuuden merkittävä pienentyminen ja Saksan osuuden merkittävä kasvu. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Saksan osuus tulee edelleen kasvamaan vuoden loppua kohti. Ensi vuoden keskeisimpiä tavoitteita on kehittyvien markkinoiden osuuden kasvatus salkussani, koska mielestäni kehittyvät maat ovat liian pienellä osuudella salkussani eli niiden osuus on vain noin 5 prosenttia.

Tulen kertomaan jatkossa tarkemmin muun muassa mitä yhtiöitä salkustani löytyy ja millaisia ostoksia olen tehnyt. Pyrin myös perustelemaan mitkä seikat ovat vaikuttaneet valintoihini.

maanantai 10. lokakuuta 2011

Tavoitteen saavuttaminen

Tavoitteenani on 1 000 euron kuukausittainen osinkovirta nettona. Tavoitteeni saavuttaminen tulee viemään aikaa mutta paljonko, riippuu pitkälti osakemarkkinoiden kehityksestä. Tässä artikkelissa laskeskelen suuntaa-antavasti sitä, kauanko aikaa tavoitteeseen pääseminen vaatii.

Edellisessä artikkelissani päädyin siihen tulokseen, että tavoitteeseen pääsy vaatii noin 400 000 euron osakesalkun, jolle tulisi normaalioloissa 4 prosentin osinkotuotto. Tällöin saavuttaisin 12 000 euroa vuodessa eli 1 000 euron kuukausittaisen osinkotavoitteeni verojen jälkeen, jotka arvioin noin 20 prosentin suuruisiksi.

Seuraavaksi esitän taulukon, jonka tulkitseminen vaatii todennäköisesti muutaman sanasen tulkintatavasta. Taulukossa 1 on kuusi saraketta, jotka ovat aika, vuosi, PO (pääoma) vuoden alussa, uusi PO, Osinko 3% ja PO:n kasvu 5%. Aika-sarake kuvaa ajan kulkua tulevasta vuodenvaihteesta (2011/2012) eteenpäin eli yhden vuoden päästä ollaan seuraavassa vuodenvaihteessa jne. Sarake kertoo siis, kauanko nykyhetkestä kuluu tavoitteen saavuttamiseen. Vuosi-sarakkeessa oleva vuoden rivi kertoo kyseisen vuoden tapahtumat. ”PO vuoden alussa” -sarake kertoo kyseisen vuoden alussa olevan osakepääoman. ”Uusi PO” -sarake kertoo vuoden aikana tehtävät uudet sijoitukset osakkeisiin eli paljonko tulen sijoittamaan vuoden aikana palkastani osakkeisiin.

”Osinko 3%” –sarake kertoo kolmen prosentin nettotuoton vuoden alussa olevalle pääomalle. Oletuksenani on, ettei vuodenaikana tekemäni lisäsijoitukseni tuota yhtään sijoitusvuoden aikana. Samalla oletuksella olen laskenut myös vuotuisen 5 prosentin nettoarvon nousun eli sarakkeen ”PO:n kasvu 5%”. Osingoista olen vähentänyt oletuksena 20 prosentin veron ja pääoman kasvusta olen vähentänyt oletuksena 30 prosentin veron. Tarkoitukseni ei ole käyttää osta ja unohda periaatetta vaan pyrkiä ostamaan halvalla ja myymään kalliilla, joten verojakin pitää maksella aina välillä.

Mielestäni on parempi pelata varman päälle, jonka vuoksi nuo tuottosarakkeet on suunniteltu siten, että ne vääristävät ennemmin alaspäin kuin ylöspäin. Todellisuudessa tuotto saattaa hyvinkin olla jopa laskelmiani parempi, joka lyhentäisi tavoitteeseen pääsemisaikaani.


Olen merkannut taulukkoon punaisilla kehyksillä huomionarvoiset vuodet. Esimerkiksi vuoden 2016 aikana osakesalkkuni arvon pitäisi ylittää 100 000 euroa ja vuonna 2021 saavutan seuraavan sadantuhannen rajan eli 200 000 euroa. Vuonna 2025 on vuorossa 300 000 euroa ja vuonna 2028 saavutan 400 000 euroa, joka on myös tämän blogin tavoitteeseen pääsemisen eli 1 000 euron kuukausittaisten osinkotulojen rajapyykki. Tavoitteeseen pääseminen vaatii siis tämän taulukon perusteella 16 vuotta.

Osa teistä on varmaan kiinnittänyt huomiota siihen, että tavoittelen 4 prosentin osinkotuotolla tavoitettani mutta taulukossa olen käyttänyt 3 prosentin osaketuottoa. Tämä johtuu siitä, että pyrin veivaamaan erityisesti alkuvaiheessa enemmän salkkuni sisältöä, jolloin kaikki salkkuni osakkeet eivät yllä korkeisiin osinkoihin, jonka vuoksi keskiarvo jää alle neljän ja on todennäköisesti lähempänä kolmen prosentin tasoa.

Suunnitelmani rakentuu pitkälti sen varaan, että kykenen säästämään joka vuosi osakkeisiin 12 000 euroa, joka on itselleni varsin suuri summa ja kyseisen sijoitussumman jatkuva sijoittaminen on yksi strategiani suurimmista riskitekijöistä. Jos en saa tuota sijoitussummaa vuosittain kasaan, niin se on mielestäni suurin riski sijoitusaikataulun pitämiselle. Toki on myös markkinariski, joka voi vaikuttaa vielä negatiivisemmin mutta oletan, että nousut tulevat pidemmällä tähtäimellä kompensoimaan laskut.

Taulukon oikealle puolelle laskemani arvot kuvaavat sitä kuinka suuriosuus tavoittelemaani osakesalkkua ovat tuotot ja kuinka suuri sijoittamani pääoma. Nämä arvot on laskettu vuoteen 2028 asti eli siihen asti kun tulen saavuttamaan tavoitteeni. Voidaankin todeta, että tavoitetason salkkuni rakentuu 56 prosenttisesti omista säästöistäni ja 44 prosenttisesti saamistani tuotoista eli osingoista ja arvon noususta.

Mielipiteitä ja kommentteja saa esittää vapaasti. Kuinka realistisena pidätte esimerkiksi laskemaani arvonkehitystä tai mahdollisuutta saavuttaa tavoitteeni?

lauantai 8. lokakuuta 2011

Realistinen osinkotuotto

Olen pyöritellyt mielessäni ajatusta sijoitusaiheisesta blogista jo yli kahden vuoden ajan. Nyt päätin sen viimein toteuttaa! Yhtenä merkittävänä tekijä sille, miksi päädyin tätä kirjoittamaan oli saada tavallaan ulkopuolista painetta itselleni, että seuraisin ja tilastoisin salkun arvon kehitystä paremmin.

Tämä on ensimmäinen tekstini tähän blogiin, joten oleellista lienee valottaa teille hieman blogin ydintä. Pidempi aikaisempi tavoitteeni on koota osakesalkku, joka pystyisi takaamaan normaalioloissa kohtuullisen lisätulon osinkojen muodossa. Tavoitteekseni olen asettanut saavuttaa nettona yli 1000 euroa kuukaudessa olevat osinkotulot eli vuodessahan tuo tekisi reilut 12 000 euroa verojen jälkeen. Tuo summahan ei yksin riitä pelkillä pääomatuloilla elelemiseen mutta loisi hyvän pohjan sellaiselle mahdollisuudelle vielä pidemmällä tähtäimellä.

Seuraavaksi lienee aika esittää hieman laskelmia, joiden pohjalta olen tavoitteeni asettanut. Seuraava taulukko esittää osinkotulojen muodostumista erisuuruisille pääomille. Taulukon sarakkeiden päällä olevat prosentit kuvaavat osinkotuottoprosenttia ja vasemman reunan lukemat pääomaa, joka on osakkeissa. Osakesalkun arvo kasvaa vasemmassa reunassa 50 000 euroa per taso ja prosentit kokonaislukuina kahdesta kahdeksaan. Tämä taulukko kuvaa bruttotuloa, joka tulisi saavuttaa milläkin osinkotuotolla suhteessa osakesalkun kokoon. Jos siis veroja ei oteta huomioon ja oletetaan, että saadaan 4% osinkotuotto, niin silloin osakesalkun tulisi olla suuruudeltaan 300 000 euroa. Vastaavasti 6% tuotolla tarvittaisiin 200 000 euron osakesalkku.


Taulukossa 2 osinkotulot on esitetty nettona, joka on sen suhteen realistisempi vaihtoehto. Jos verrataan edellä esittämiäni osinkotuotto-oletuksia, niin havaitaan, että tarvittava osakesalkun koko on kasvanut merkittävästi aiemmasta. Olen käyttänyt selkeyden vuoksi taulukossa veroasteena 20 prosenttia, jolloin lukemat säilyvät helpommin hahmotettavina. Todellisuudessahan lukemat heittävät noin prosentin mutta se ei ole mielestäni oleellista, koska tarkastelemme tilannetta varsin pitkällä aikajänteellä, jolloin verotuskin tulee muuttumaan jonkin verran.  Nyt 6% osinkotuotolla tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan 50 000 euroa suurempi osakesalkku eli 250 000 euroa. 4% osinkotuotolla tarvitaan vastaavasti noin 375 000 euron osakesalkku eli peräti 75 000 euroa enemmän pääomaa.


Seuraavaksi tulisi arvioida oletettu osinkoprosentti ja sen saamiseksi tarvittava osakesalkun koko. Itse arvioisin realistisesti, että tuotto tulisi asettumaan noin 3-4 prosentin paikkeille. Vajaan neljän prosentin tuotto-odotuksella tarvittaisiin siis noin 400 000 euron osakesalkku tavoitteeseen pääsemiseksi. Matkaa on siis paljon, sillä lähden liikkeelle noin 20 000 euron salkulla. Seuraavassa tekstissäni tulen laskeskelemaan tarkempaa aikajännettä sille, kuinka kauan aikaa tavoitteen saavuttaminen vaatii salkun kasvun ja uusien sijoitusten edesauttamana.

Suosittuja tekstejä