lauantai 8. lokakuuta 2011

Realistinen osinkotuotto

Olen pyöritellyt mielessäni ajatusta sijoitusaiheisesta blogista jo yli kahden vuoden ajan. Nyt päätin sen viimein toteuttaa! Yhtenä merkittävänä tekijä sille, miksi päädyin tätä kirjoittamaan oli saada tavallaan ulkopuolista painetta itselleni, että seuraisin ja tilastoisin salkun arvon kehitystä paremmin.

Tämä on ensimmäinen tekstini tähän blogiin, joten oleellista lienee valottaa teille hieman blogin ydintä. Pidempi aikaisempi tavoitteeni on koota osakesalkku, joka pystyisi takaamaan normaalioloissa kohtuullisen lisätulon osinkojen muodossa. Tavoitteekseni olen asettanut saavuttaa nettona yli 1000 euroa kuukaudessa olevat osinkotulot eli vuodessahan tuo tekisi reilut 12 000 euroa verojen jälkeen. Tuo summahan ei yksin riitä pelkillä pääomatuloilla elelemiseen mutta loisi hyvän pohjan sellaiselle mahdollisuudelle vielä pidemmällä tähtäimellä.

Seuraavaksi lienee aika esittää hieman laskelmia, joiden pohjalta olen tavoitteeni asettanut. Seuraava taulukko esittää osinkotulojen muodostumista erisuuruisille pääomille. Taulukon sarakkeiden päällä olevat prosentit kuvaavat osinkotuottoprosenttia ja vasemman reunan lukemat pääomaa, joka on osakkeissa. Osakesalkun arvo kasvaa vasemmassa reunassa 50 000 euroa per taso ja prosentit kokonaislukuina kahdesta kahdeksaan. Tämä taulukko kuvaa bruttotuloa, joka tulisi saavuttaa milläkin osinkotuotolla suhteessa osakesalkun kokoon. Jos siis veroja ei oteta huomioon ja oletetaan, että saadaan 4% osinkotuotto, niin silloin osakesalkun tulisi olla suuruudeltaan 300 000 euroa. Vastaavasti 6% tuotolla tarvittaisiin 200 000 euron osakesalkku.


Taulukossa 2 osinkotulot on esitetty nettona, joka on sen suhteen realistisempi vaihtoehto. Jos verrataan edellä esittämiäni osinkotuotto-oletuksia, niin havaitaan, että tarvittava osakesalkun koko on kasvanut merkittävästi aiemmasta. Olen käyttänyt selkeyden vuoksi taulukossa veroasteena 20 prosenttia, jolloin lukemat säilyvät helpommin hahmotettavina. Todellisuudessahan lukemat heittävät noin prosentin mutta se ei ole mielestäni oleellista, koska tarkastelemme tilannetta varsin pitkällä aikajänteellä, jolloin verotuskin tulee muuttumaan jonkin verran.  Nyt 6% osinkotuotolla tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan 50 000 euroa suurempi osakesalkku eli 250 000 euroa. 4% osinkotuotolla tarvitaan vastaavasti noin 375 000 euron osakesalkku eli peräti 75 000 euroa enemmän pääomaa.


Seuraavaksi tulisi arvioida oletettu osinkoprosentti ja sen saamiseksi tarvittava osakesalkun koko. Itse arvioisin realistisesti, että tuotto tulisi asettumaan noin 3-4 prosentin paikkeille. Vajaan neljän prosentin tuotto-odotuksella tarvittaisiin siis noin 400 000 euron osakesalkku tavoitteeseen pääsemiseksi. Matkaa on siis paljon, sillä lähden liikkeelle noin 20 000 euron salkulla. Seuraavassa tekstissäni tulen laskeskelemaan tarkempaa aikajännettä sille, kuinka kauan aikaa tavoitteen saavuttaminen vaatii salkun kasvun ja uusien sijoitusten edesauttamana.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Suosittuja tekstejä